Energia audit

Az 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény alapján a nagyvállalatok először 2015. december 5-ig, majd azt követően négyévente energetikai auditot kötelesek lefolytatni. A kötelezetti kör, azaz a nagyvállalatok lehatárolása a kis-és középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  2004.  évi  XXXIV.  törvényben foglaltak  szerint  történik  meg. Nagyvállalatnak az a vállalkozás minősül, amely 250 főnél több személyt foglalkoztat, vagy amelynek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót  vagy  mérlegfőösszege  a  43  millió  eurót. 

Cégünk vállalja a 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény szerinti energiairányítási rendszer kiépítésében való tanácsadást, illetve energetikai audit teljes körű lebonyolítását.

Szakértői csapatunk célja, hogy a jogszabály által előírt kötelező vizsgálatokon felül olyan javaslatokkal szolgáljunk megrendelőnk felé melyekkel hozzájárulhatunk energiafelhasználásuk csökkentése által a hatékonyságuk növeléséhez.

Felmerülő kérdések megválaszolásával kapcsolatban készséggel állok rendelkezésükre elérhetőségeink valamelyikén.