Energetikai szakreferens

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása, ill. a 122/2015. (V. 26.) Kormányrendelet módosítása szerint azoknak a vállalkozásoknak amelyek tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásuk átlaga meghaladja a:

–        400 000 kWh villamos energiát,

–        100 000 m3 földgázt vagy

–        3 400 GJ hőmennyiséget,

akkor egy tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe venniük.

A szakreferensi szolgáltatás igénybevételére akkor is szükség van, ha a vállalkozás rendelkezik ISO 50.001 tanúsítással!

2016.12.21-től az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. (1) pontja kimondja, hogy a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításának 7/A.  § (1) pontjában meghatározott (fent részletezett) energiafogyasztású vállalkozásnak (függetlenül attól, hogy KKV vagy nagyvállalat) legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie. 

Az energetikai szakreferens alkalmazása 2016.12.21-től kötelező az érintett vállalatok számára.

A szakreferens feladatait a 2015. évi LVII. törvény és a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően köteles elvégezni melyek az alábbiak:

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. § (2) pontja kimondja, hogy az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében:

– figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,

– tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára,

– közreműködik a 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében,

– részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában

A 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pont kimondja, hogy az energetikai szakreferens feladatai:

– szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

– javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

– gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

– az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

– összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,

– ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.